Organizační informace

07.06.2013 10:21

Orientační mapa:

 

Program:

10:30 hod - pontifikální mše svatá spojená s biřmováním a vystavením ostatku bl. císaře Karla I. Celebruje metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner. Kostel sv. Gotharda, Bouzov.

 

15:00 hod - otevření malé výstavy "Karel I. - poslední český král" k připomenutí osobnosti bl. Karla, autor: Milan Šiler, místo konání Hrad Bouzov.

 

16:00 hod - přednáška historika PhDr. Jiřího Raka na téma osobnosti bl. Karla I., místo konání Hrad Bouzov - Remíza.

 

Jakákoliv část programu je veřejně přístupná, za podmínky respektování důstojného průběhu oslavy a pokynů organizátorů.

 

Na náměstí obce Bouzova probíhají stavební úpravy, pamatujte tedy na omezenou možnost parkování a nechejte si časové rezervy.