Ohlédnutí za mší sv. ke cti bl. Karla AD2016

24.10.2016 13:57

V pátek 21.10.2016 se v kostele sv. Gotharda na Bouzově konala mše svatá ke cti posledního českého krále bl. Karla z domu Rakouského.

Mši svatou celebroval P. Metoděj R. Hofman OT a koncelebroval P. Norbert J.M. Hnátek OT. Mše sv. se zúčastnili familiáři Německého řádu, rodina Mornstein-Zierotin z Bludova a další hosté.

Na závěr bylo uděleno slavnostní požehnání relikvií bl. Karla jejíž držitelem bouzovská farnost je od roku 2013. Po té, z úcty k úřadu jenž blahoslavený zastával, zazněla Lidová nebo též Císařská hymna. Její slova jsou krásnou modlitbou za vlast, národ a panovníka.

Za fotografie děkujeme panu Nenkovskému a za video paní Mackové.