Modlitby k bl. Karlovi

28.03.2013 22:26

Bože, náš Otče,

skrze dar blahoslaveného císaře Karla jsi nám dal příklad hodný k následování.

V mimořádně nesnadné době plnil své obtížné povinnosti, aniž někdy ztrácel svou víru.

Vždy následoval Tvého Syna, opravdového Krále.

Vedl skromný život, upřímně miloval chudé a dával své srdce a duši za nastolení míru. I když jeho život byl v nebezpečí, důvěřoval Ti a odevzdával svůj život do Tvých rukou.

Všemohoucí a milosrdný Bože, na přímluvu blahoslaveného císaře Karla Tě prosíme, abys nám daroval jeho bezpodmínečnou víru, která by nás podpírala v našich těžkých chvílích, a abys nám dával odvahu následovat vždy příklad Tvého jediného Syna.

Otevři naše srdce pro potřebné a posiluj naše úsilí o pokoj v našich rodinách a mezi všemi národy. 

O to Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

(s církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/337/10 ze dne 12.4. 2010)

 

 


 

Blahoslavený císaři Karle,

Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.

Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista.

Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať naše životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty, skrze Krista, našeho Pána.

Amen