Stanoven termín oslavy

14.01.2013 17:40

Dnešním dnem je známo datum pořádání oslavy vystavení ostatků bl. Karla veřejné úctě. Byla stanovena neděle 9.6.2013. Slavnost bude spojena s biřmováním v naší farnosti. Slavnosti bude předsedat arcibiskup olomoucký a metropolita moravský mons. Jan Graubner.

 

mše sv. v kostele sv. Gotharda na Bouzově

dne 9.6.2013 v 10:30hod.

 

v odpoledních hodinách proběhne slavnostní otevření výstavy na Hradě Bouzově věnované osobnosti bl. Karla z domu Rakouského.