Vážení návštěvníci,

Zavítali jste na stránky, které jsou založeny primárně za účelem informovat širokou veřejnost s přípravou na slavnost vystavení ostatků blahoslaveného Karla I. veřejné úctě.

Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem (Řádem bratří Panny Marie Jeruzalémské) po dlouhých jednáních záskala na svátek sv. Václava dne 28.9.2012 ostatek tohoto posledního českého krále.

Slavnost vystavení ostatků veřejné úctě proběhne dne 9.6.2013.

 

 

Pane, Otče náš, Ty, který jsi nám poslal císaře
Karla, aby nám byl vzorem.
S pokornou dúvěrou přijal svoji těžkou
službu v najtrýznivější chvíli a stále následoval
Tvého Syna, jediného pravého Krále.
Žil v skromnosti, v srdečné lásce k
chudým a v nezištném obhajování míru.
I na svém smrtelném lůžku doufal úplně v
Tebe a všechno oddal do Tvých rukou.
Všemohoucí a milosrdný Otče náš, modlíme se
k Tobě - na přímluvu císaře Karla, obdaruj
nás bezpodmínečnou vírou v Tebe i v
najtěžších situacích a odvahou následovat
jedině příklad Tvéjho Syna. Otevři naše srdce
pro chudé a podporuj naše činy v
prospěch míru v rodině i mezi národy. O to
Tě prosíme s pomocí Ježíše, našeho
vládce. Amen.


Inprinlatur: Arcibiskupskej diecézy vo Viedni,
dňa 18. mája 2004 , Zl. K787 ia4, prípadne K,/88/0,1.
Hlavní, vikár Mgr. Franz Schuster.

Novinky

Ohlédnutí za mší svatou ke cti bl. Karla, 21.10.2015

25.10.2015 00:14
Ve středu 21.10.2015 byla v 18:00hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá ke...

Mše svatá ke cti bl. Karla z domu Rakouského 21.10.2015

04.10.2015 13:47
Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem   si dovoluje srdečně...

Mše svatá ke cti bl. Karla z domu Rakouského 21.10.2014

13.10.2014 20:41
Farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem srdečně zve všechny ctitele bl. císaře Karla k účasti...

Přednáška CaK Výsosti Rudolfa Rakouského a instalace relikviáře císaře bl. Karla I.

06.04.2014 20:21
Sdružení pro blahořečení císařovny Zity, o.s. Vás zve na přednášku Jeho císařské a královské...

DVD záznam ze slavnosti

29.06.2013 10:07
Vážení přátelé,    od slavnosti vystavení ostatků bl. Karla uběhlo pár týdnů a my se...

Organizační informace

07.06.2013 10:21
Orientační mapa:   Program: 10:30 hod - pontifikální mše svatá spojená s biřmováním a...

Program oslavy

16.05.2013 10:37
Program slavnosti vystavení ostatku veřejné úctě bl. Karla I. z domu Rakouského (Karla III. jako...

Relikviář pro ostatek bl. Karla

24.04.2013 17:38
S radostí můžeme oznámit, že familiáři Německého řádu darují naší farnosti relikviář pro umístění...

Modlitby k bl. Karlovi

28.03.2013 22:26
Bože, náš Otče, skrze dar blahoslaveného císaře Karla jsi nám dal příklad hodný k následování. V...

Stanoven termín oslavy

14.01.2013 17:40
Dnešním dnem je známo datum pořádání oslavy vystavení ostatků bl. Karla veřejné úctě. Byla...
TOPlist